25 ANOS DA FGCMF (Setembro 2018)

No Obradoiro de Santiago de Compostela polo 25 anos da FGCMF os días 29 de setembro ao 6 de outubro.