V MOSTRA DA GUARDA (Xullo 2015)

Na V Mostra de Tradicións Mariñeiras da Guarda os días 24 ao 26.